Založit webové stránky nebo eShop
aktualizováno: 29.03.2017 21:09:12 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STEHELČEVES

Dokumenty SDH

Dokumenty SDH...

Plán práce SDH Stehelčeves na rok 2014

 

 Leden - únor

 1. Kontrola stavu a projetí techniky – zodpovídají strojníci
 2. Ples SDH – zodpovídá kulturní referent a výbor SDH
 3. Dozor na plese SK Stehelčeves – zodpovídá starosta
 4. Valná hromada SDH – zodpovídá starosta

Březen – duben:

 1. Údržba techniky po zimním období, projetí techniky – zodpovídá velitel a strojníci
 2. Sběr železného šrotu –zodpovídá starosta
 3. Dozor na plese školy – zodpovídá starosta
 4. Brigádní činnost – dle aktuální situace – zodpovídají členové výboru
 5. Pálení čarodějnic – zodpovídají členové výboru

Květen – červen:

 1. Brigádní činnost – dle aktuální situace – zodpovídá starosta a členové výboru
 2. Čištění a oprava požární nádrže – zodpovídá starosta a členové výboru
 3. Zajištění oslav MDD – zodpovídá jednatel
 4. Účast na soutěžích SDH – zodpovídají vedoucí jednotlivých družstev 

Červenec – srpen:

Dovolené – omezená činnost

Září – říjen:

 1. Brigádní činnost – dle aktuální situace – zodpovídá starosta a členové výboru 

Listopad – prosinec:

 1. Převedení techniky do zimního provozu – zodpovídá velitel a strojníci
 2. Inventarizace majetku SDH – zodpovídá hospodář a zbrojíř
 3. Mikulášská pro děti a rozsvícení vánočního stromu – zodpovídá kulturní referent
 4. Výjezdní zasedání SDH – zodpovídá starosta a hospodář

Průběžně:

 1. Pomoc kolektivu mladých hasičů dle požadavků vedoucích družstev.
 2. Spolupráce s obcí dle požadavků OÚ
 3. Výborové schůze SDH ve Stehelčevsi se konají každou první neděli v měsíci, vždy od 9.00 hodin, kromě měsíce srpna
 4. Příprava družstev mužů a žen na soutěže v požárním sportu – trénink dle možností

 

 

Plán práce SDH Stehelčeves na rok 2013

 

 Leden - únor

 1. Kontrola stavu a projetí techniky – zodpovídají strojníci
 2. Ples SDH – zodpovídá kulturní referent a výbor SDH
 3. Dozor na plese SK Stehelčeves – zodpovídá starosta
 4. Valná hromada SDH – zodpovídá starosta

Březen – duben:

 1. Údržba techniky po zimním období, projetí techniky – zodpovídá velitel a strojníci
 2. Sběr železného šrotu –zodpovídá starosta
 3. Dozor na plese školy – zodpovídá starosta
 4. Pomoc při zajištění Ligy MH ve Stehelčevsi - starosta
 5. Brigádní činnost – dle aktuální situace – zodpovídají členové výboru
 6. Pálení čarodějnic – zodpovídají členové výboru

Květen – červen:

 1. Brigádní činnost – dle aktuální situace – zodpovídá starosta a členové výboru
 2. Vybílení klubu u požární nádrže – zodpovídá starosta a členové výboru
 3. Čištění a oprava požární nádrže – zodpovídá starosta a členové výboru
 4. Zajištění oslav MDD – zodpovídá jednatel
 5. Účast na soutěžích SDH – zodpovídají vedoucí jednotlivých družstev 

Červenec – srpen:

Dovolené – omezená činnost

Září – říjen:

 1. Brigádní činnost – dle aktuální situace – zodpovídá starosta a členové výboru 

Listopad – prosinec:

 1. Převedení techniky do zimního provozu – zodpovídá velitel a strojníci
 2. Inventarizace majetku SDH – zodpovídá hospodář a zbrojíř
 3. Posvícenská zábava – zodpovídá kulturní referent
 4. Mikulášská pro děti a rozsvícení vánočního stromu – zodpovídá kulturní referent
 5. Výjezdní zasedání SDH – zodpovídá starosta a hospodář

Průběžně:

 1. Pomoc kolektivu mladých hasičů dle požadavků vedoucích družstev.
 2. Spolupráce s obcí dle požadavků OÚ
 3. Výborové schůze SDH ve Stehelčevsi se konají každou první neděli v měsíci, kromě srpna
 4. Příprava družstev mužů a žen na soutěže v požárním sportu – trénink muži čtvrtek, ženy - pátek

 

 

Plán práce SDH Stehelčeves na rok 2012

1) Schůzová činnost

- výborové schůze se konají v lednu až červenci a září až prosinci každou první neděli v měsíci od 9.00 hodin v klubu u požární nádrže

- valná hronada za rok 2011 se bude konat 14. ledna 2012 od 17.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi

2) pracovní činnost

leden-únor

1) Kontrola stavu techniky - zodpovídají strojníci

2) Ples SDH - zodpovídá kulturní referent a výbor SDH

3) Dozor na plese SK Stehelčeves - zodpovídá starosta SDH

4) Valná hromada SDH - zodpovídá starosta SDH

březen-duben

1) Údržba techniky po zimním období, projetí techniky - zodpovídá velitel a strojníci

2) Sběr železného šrotu - zodpovídá starosta SDH

3) Dozor na plese školy - zodpovídá starosta SDH

4) Brigádní činnost - dle aktuální situace - zodpovídají členové výboru SDH

5) Pálení čarodějnic - zodpovídají členove výboru SDH

květen-červen

1) Brigádní činnost - dle aktuální situace - zodpovídá starosta a členové výboru SDH

2) Čištění a oprava požární nádrže - zodpovídá starosta a členové výboru SDH

3) Zajištění oslav MDD - zodpovídá jednatel SDH

4) Účast na soutěžích SDH - zodpovídají vedoucí jednotlivých družstev

Červenec a srpen

Dovolené - omezená činnost

září-říjen

1) Brigádní činnost - dle aktuální situace- zodpovídá starosta a členové výboru SDH

listopad-prosinec

1) Převedení techniky do zimního provozu - zodpovídá velitel a strojníci

2) Inventarizace majetku SDH - zodpovídá zbrojíř a hospodář

3) Posvícenská zábava - zodpovídá kulturní referent

4) Mikulášská pro děti a rozsvícení vánočního stromu - zodpovídá kulturní referent

5) Výjezdní zasedání SDH - zodpovídá starosta a hospodář

Průběžně

1) Pomoc kolektivu mladých hasičů dle požadavků vedoucích družstev

2) Spolupráce s obcí dle požadavků OÚ

Plán práce SDH Stehelčeves na rok 2011

1) Schůzová činnost

- výborové schůze se konají v lednu až červenci a září až prosinci každou první neděli v měsíci od 9.00 hodin v klubu u požární nádrže

- valná hronada za rok 2011 se bude konat v lednu 2012

2) pracovní činnost

leden-únor

1) Kontrola stavu techniky - zodpovídají strojníci

2) Ples SDH - zodpovídá kulturní referent a výbor SDH

3) Dozor na plese školy - zodpovídá starosta SDH

4) Valná hromada SDH - zodpovídá starosta SDH

březen-duben

1) Údržba techniky po zimním období, projetí techniky - zodpovídá velitel a strojníci

2) Sběr železného šrotu - zodpovídá starosta SDH

3) Dozor na plese SK - zodpovídá starosta SDH

4) Brigádní činnost - dle aktuální situace - zodpovídají členové výboru SDH

5) Pálení čarodějnic - zodpovídají členove výboru SDH

květen-červen

1) Brigádní činnost - dle aktuální situace - zodpovídá starosta a členové výboru SDH

2) Čištění a oprava požární nádrže - zodpovídá starosta a členové výboru SDH

3) Zajištění oslav MDD - zodpovídá jednatel SDH

4) Účast na soutěžích SDH - zodpovídají vedoucí jednotlivých družstev

Červenec a srpen

Dovolené - omezená činnost

září-říjen

1) Brigádní činnost - dle aktuální situace- zodpovídá starosta a členové výboru SDH

listopad-prosinec

1) Převedení techniky do zimního provozu - zodpovídá velitel a strojníci

2) Inventarizace majetku SDH - zodpovídá zbrojíř a hospodář

3) Posvícenská zábava - zodpovídá kulturní referent

4) Mikulášská pro děti a rozsvícení vánočního stromu - zodpovídá kulturní referent

5) Výjezdní zasedání SDH - zodpovídá starosta a hospodář

Průběžně

1) Pomoc kolektivu mladých hasičů dle požadavků vedoucích družstev

2) Spolupráce s obcí dle požadavků OÚ

Plán práce SDH Stehelčeves na rok 2010
 
1) Schůzová činnost
- výborové schůze SDH se konají v lednu - červenci a září - prosinci vždy 1.neděli v měsíci od 10.00 hodin v klubu u hasičské nádrže
- valná hromada za rok 2010 se bude konat v lednu 2011
Pracovní činnost
leden - únor
1) kontrola stavu techniky - zodpovídají strojníci
2) Ples SDH - zodpovídá kulturní referent a výbor SDH
3) Dozor na plese sportovců a školy - zodpovídá starosta
4) Valná hronada SDH - zodpovídá starosta
Březen - duben
1) Údržba techniky po zimním období, projetí techniky - zodpovídá velitel a strojníci
2) Sběr železného šrotu - zodpovídá starosta
3) Brigádní činnost - dle aktuální situace - zodpovídá starosta a členové výboru
4) Pálení čarodějnic - Zodpovídá kulturní referent a členové výboru
5) Zábava pro seniory - zodpovídá kulturní referent
Květen - červen
1) Brigádní činnost - dle aktuální situace- zodpovídá starosta a členové výboru
2) Čištění a oprava požární nádrže - odpovídá starosta, velitel a členové výboru
3) Oslavy 125. Výročí založená SDH - zodpovídá starosta a jednatel
4) Zábava pro seniory - zodpovídá kulturní referent
5) Zajištění oslav MDD - zodpovídá jednatel
Červenec - srpen
Dovolené - omezená činnost
Září - říjen
1) Brigádní činnost - dle aktuální situace - zodpovídá starosta a členové výboru
2) Zábava seniorů - zodpovídá kulturní referent
Listopad - prosinec
1) Převedení techniky do zimního provozu - zodpovídá velitel a strojníci
2) Inventarizace majetku SDH - zodpovídá hospodář a zbrojíř
3) Posvícenská zábava - zodpovídá kulturní referent
4) Mikulášská pro děti - zodpovídá kulturní referent
¨5) Výjezdní zasedání SDH - zodpovídá starosta a hospodář
Průběžně
1) pomoc kolektivu mladých hasičů dle požadavků vedoucích družstev
2) Spolupráce s obcí dle požadavku OÚ Stehelčeves
 
Plán práce SDH Stehelčeves na rok 2009
 
1) Schůzová činnost
- výborové schůze SDH - leden - červen a září - prosinec - vždy v neděli od 10.00 v hasičském klubu u požární nádrže
- valná hromada za rok 2009 - leden 2010
2) Pracovní činnost
leden - únor:
a) pravidelná kontrola stavu techniky v zimním období, kontrola zbrojnice a historického klubu - udržování pořádku - odpovídá velitel SDH, 
    zbrojíř, strojníci a vedoucí kolektivu mladých hasičů.
b) Ples SDH Stehelčeves 31.ledna 2009 - zajištění zdárného průběhu plesu a účasti členů SDH - zodpovídá kulturní referent, hospodář a
    jednatel SDH.
c) Pomoc při zajištění dopravy na soutěž Zimní hasičské ligy v Pcherách dne 24.1. - odpovídá výbor SDH
d) Požární dozor na Sportovním plese a plese ZŠ a MŠ Stehelčeves - zodpovídá velitel SDH
březen - duben:
a) Údržba techniky po zimním období - odpovídá velitel SDH, strojníci a zbrojíř
b) Sběr železného šrotu v obci (19.4.) - zodpovídá výbor SDH
c) Ukončení úpravy okolí vodárny ( oprava schodů a natření plotu)
d) Dokončení opravy vrat hasičské zbrojnice
e) Brigády - prořezání náletů kolrm nádrže a výsadba nových dřevin
f)  Požární dozor na zábavě pro seniory - zodpovídá velitel SDH
g) Zajištění kola Zimní hasičské ligy pořádaného ve Stehelčevsi - zodpovídá vedoucí kolektivu mladých hasičů a výbor SDH
květen - červen
a) Čištění a oprava požární nádrže - zodpovídá výbor SDH
b) Účast mladých hasičů na Hře Plamen - zajištění dopravy - zodpovídá vedoucí kolektivu mladých hasičů a výbor SDH
c) Vybílení a úklid hasičského klubu - zodpovídá vedoucí klubu a výbor SDH
d) Pomoc při zajištění dětského dne - zodpovídá výbor SDH
e) Požární dozor na zábavě seniorů - zodpovídá velitel SDH
f) Účast členů SDH na Dědkiádě - požárním útoku -
červenec - srpen
Dovolené - sejdeme dle potřeby
září - říjen
a) Brigády na údržbě techniky a majetku SDH - zodpovídá výbor SDH
b) Požární dozor na zábavě seniorů - zodpovídá velitel
c) Pomoc při zajišťování dopravy dětí na soutěže Zimní hasičské ligy - zodpovídá vedoucí kolektivu mladých hasičů
listopad - prosinec
a) Převedení techniky do zimního režimu - odpovídá zbrojíř a strojníci
b) Posvícenská zábava SDH - zodpovídá kulturní referent a výbor SDH
c) Spoluúučast na Mikulášských zábavách - zodpovídá výbor SDH
TOPlist